ParkingDetection ve Smart City časopise D!CITY

Chytré kamery pro města budoucnosti

Jak vyřešit narůstající kongesci dopravy i bez nutnosti nákladného budování nové infrastruktury? Jak zvýšit využití parkovací plochy a monitorovat jejich obsazenost levně, chytře a hlavně přesně? Jak díky chytrým kamerám detekovat dopravní nehodu dříve, než k ní dojde? I na tyto otázky hledá odpovědi nový článek v časopise D!CITY se Smart City tématikou, kde nemůžou ve společnosti dalších high-tech produktů pro města budoucnosti (mimo jiné také od našeho partnera OMS Lighting) chybět také systémy ParkingDetection a DataFromSky.

Dříve bylo hlavním úkolem kamer zaznamenávat příběhy, které však mohl interpretovat jen člověk. Díky lepší dostupnosti kvalitních kamer a hlavně obrovskému technologickému pokroku v oblasti umělé inteligence a strojového učení se však dnes z tohoto zařízení univerzální snímač, který najde využití hned v několika oblastech Smart City konceptu a může sloužit jako „chytré oči chytrého města“. Začíná tak nová éra, kdy obrazu začínají rozumět také stroje, kterým právě kamera slouží jako informačně nejbohatší a zároveň vysoce cenově dostupný zdroj dat. Ve kterých oblastech analýzy dopravy se už kamera osvědčuje v praxi?

Řešení pro přetíženou dopravu?

V době značného nárůstu individuální dopravy může snadno dojít ke kongesci a dopravním kolapsům. K tomu rozhodně neblaze přispívá také stávající situace při parkování. Řidiči hledající parkovací místo ještě více zpomalují už tak přetíženou dopravní infrastrukturu. Jedním z řešení tohoto problému je také zvýšit využití stávajících parkovacích míst a například také navigovat řidiče na volná parkovací místa. Pokud pak hledáme senzor, který by byl maximálně přesný, pokud možno cenově dostupný a zároveň přispíval k bezpečnosti parkoviště, nenajdeme lepší zařízení než kameru. Ta jakožto plošný senzor dokáže pokrýt desítky nebo až stovky parkovacích míst. V kombinaci s umělou inteligencí tak dokáže analyzovat mnohem větší plochu výrazně levněji, než by tomu bylo například při použití magnetických senzorů. Doplněním kamery pro čtení registrační značky nebo chytré závory pak správci parkovišť získávají značné možnosti, jak parkoviště spravovat a zajistit nejen jeho maximální využití, ale i bezpečnost.

Kamery se čím dál více prosazují také u tzv. adaptivních křižovatek, a to díky schopnosti detekovat nejenom vozidla, ale také chodce a cyklisty, kteří mají na daný dopravní uzel také významný vliv. Pomocí chytré signalizace na základě dat ze senzorické sítě propojených kamer pak může systém pružněji reagovat na změny v dopravě a zajistit tak mnohem větší plynulost a bezpečnost provozu. Díky svým fyzikálním vlastnostem najdou kamery své využití také při sběru dat pomocí tzv. chytrého světla v oblasti viditelného spektra. Toho lze totiž využít například pro analýzu vytíženosti veřejných prostor, monitorování dopravy nebo dokonce zvyšování bezpečnosti pomocí algoritmů pro detekci anomálních situací. Otevírají se tak značné možnosti, jak při budování chytrých ulic v kombinaci s kamerovým systémem využít i něco tak běžného, jako je veřejné osvětlení.

Analýza dopravy z ptačí perspektivy

Vyšší plynulost dopravy lze zajistit i bez nákladného budování nové infrastruktury, chce to však určitý nadhled. Pokud dáme kameře „křídla“, například připevněním na dron, získáme monitorovací systém pro pokročilé analýzy dopravy. Ten je nejen vysoce přesný, ale také velmi cenově dostupný. Přesně tomu se věnuje produkt DataFromSky, který se už dnes hojně využívá u výzkumných projektů. Tento systém totiž dokáže nejen rozpoznat vozidla a další účastníky silničního provozu, ale také monitorovat jejich trajektorie, rychlosti a dokonce rozpoznat nebezpečné chování a pomocí hlubinného učení. Otevírá se tak možnost, jak detekovat nehody de facto dříve, než k nim dojde. V neposlední řadě pak systém poskytuje obrazová data do dohledových center, kde můžou být z videozáznamu zjištěny příčiny dopravních nehod. Lze tak najít způsoby, jak jim vhodnými úpravami předejít. A mimochodem, pokud chcete, dopravním analytikem se můžete se stát i vy – není potřeba žádný drahý hardware, s naší novou aplikací DataFromSky LIGHT vám k tomu postačí pouze váš mobilní telefon!

Blíží se věk chytrých kamer? Ještě nedávno bylo například autonomní řízení vozidel nebo analýza dopravy pomocí dronů spíše z oblasti sci-fi, dnes už se však tyto technologie i díky chytrým kamerám stávají realitou. Je tak zřejmé, že kamery budou pro města budoucnosti hrát jednu z klíčových rolí.

Celý časopis si můžete přečíst zde.