Smart City Polygon je smart i díky ParkingDetection

Chytré parkování v praxi

ParkingDetection se stalo integrální součástí SMART CITY POLYGONU, který je provozovaný společností OMEXOM GA Energo s.r.o. Výpočetní systém pro analýzu obrazu byl instalován lokálně a analyzuje data celkem ze 4 přehledových kamer a jedné RZ vjezdové kamery v reálném čase. Díky RZ kameře systém brzy nabídne novou unikátní funkcionalitu, a to RZ každého zaparkovaného vozidla, a to díky pokročilým sledovacím algoritmům.

  

Jak to celé funguje? V místě vjezdu je detekováno vozidlo a jeho RZ pomocí vjezdové kamery, která je zaměřena na detail. Následně je vozidlo sledováno pomocí přehledových kamer určených pro monitorování obsazenosti parkoviště, přičemž je držena informace o jeho RZ. V případě zaparkování vozidla na jednom z monitorovaných míst je informace o RZ uložena jako atribut parkovacího místa. Díky tomu ParkingDetection ví nejen jaký typ vozidla stojí na místě a jak dlouho tam stojí, ale i jaká je jeho RZ. Integrace tohoto řešení do ParkingDetection otevírá zcela nové možnosti ve správě parkovacích ploch, kde je třeba identifikovat každé jednotlivé vozidlo.