Chytré parkoviště v Třinci

Čtyři kamery vidí všechno

ParkingDetection zjednodušuje parkování i v Třinci, a to konkrétně na nám. Svobody. Jedná se celkem o 55 parkovacích míst pro osobní vozidla, které jsou pod dohledem čtyř kamer. Jedna chytrá kamera tak průměrně sleduje 13 parkovacích míst. Při této instalaci je využita jedna z předností systému, a to schopnost zpřesnit výsledky detekce v případě, že je jedno místo viděno z více kamer. Zároveň je systém jako celek robustnější proti případnému výpadku senzoriky.

Dle sbíraných dat za poslední 2 měsíce je průměrná obsazenost parkoviště na 60 %, přičemž nejvyšší aktivita na parkovišti je mezi 14 a 18 hodinou. Parkoviště má dva vjezdy a jeden výjezd. Rozmístění kamer, včetně plánku parkoviště ilustruje obrázek níže. Data o obsazenosti parkoviště jsou integrována do vyššího celku pomocí otevřeného API.