Havířov – malé, ale chytré parkoviště

17 parkovacích míst pod dohledem

Ve městě Havířov na ulici Dlouhá třída monitoruje ParkingDetection více než rok 17 parkovacích míst pomocí dvojice kamer, které jsou umístěny na střeše jedné z přilehlých budov. I u tak malého parkoviště je ParkingDetection cenově značně efektivním řešením ve srovnání s pozemními senzory. Navíc poskytuje nejen informace o obsazenosti v reálném čase, ale i obrazová data pro vizuální kontrolu situace. Aktuální úspěšnost v rozpoznání obsazenosti parkovacího místa je téměř 100 %, a to i za nepříznivých světelných podmínek.

Data ze systému jsou napojena na předsazený informační panel, který indikuje aktuální situaci na parkovišti a eliminuje tak zbytečné vjezdy vozidel v případě plného obsazení. Systém rovněž sbírá statistiky o využití parkoviště v jednotlivé dny a hodiny a měří průměrnou délku stání, respektive počet parkovacích operací za jednotku času. Tyto data ukazují, že se jedná o vytížené parkoviště s půměrnou obsazeností 68 % a délkou stání 1h32m.

Parkování je v tomto případě zpoplatněno. Díky nasbíraným datům lze snadno porovnat vybrané parkovné s tím, co mělo být skutečně vybráno na základě parkovacích statistik. Toto porovnání lze provést zcela automaticky díky novému modulu ParkingDetection – Tariffs pro tarifikaci parkování. V případě spojení s platebním automatem je možné parkovací delikty identifikovat i v reálném čase.

ParkingDetection ve městě Havířov na ulici Dlouhá třída je ukázkou, že systém má smysl nasadit i pro malé parkovací plochy. Sbíraná data slouží jednak pro navigační účely, jednak jako podklad pro další dopravní rozvoj města. Chcete zlepšit parkování i ve vašem městě? Ozvěte se na info@parkingdetection.com!